OBS! Nye retningslinjer for stambogsføring af importhunde & Danskopdrættede hundeHunde eller afkom efter hunde der ikke er importeret i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens regler for import kan ikke registreres i DHL.


såfremt en af hundende er er importeret, skal der foreligge dokumentation i form af export stamtavle, pas, sundhedsbog og tidspunkt for indførsel til Danmark før DHL kan udstede stambog


Dansk opdrættede hunde med udenlandske stamtavler samt deres afkom kan ikke stamføres i DHL.


Der skal kunne påføres 3 fulde aner på stamtavlerne


                  Dette er gældende for hvalpe/hunde registreret efter d. 20.09.2018


reglerne for import af udenlandske hunde kan du finde på fødevarestyrelsens hjemmeside : 


https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx


______________________________________________________________________________________Alle hvalpe pr. 1. januar 2010 skal være "chipmærket" når de er 8 uger gamle, således at ALLE hvalpekuld skal være sendt til stambogsføring, senest når de er 9 uger gamle.


Når hvalpe skal registreres er det vigtigt, at parrings/fødsel registringen, er korrekt udfyldt og underskrevet, af både tæve & hanhunde ejer, inden den sendes ind. Husk evt. sundheds registrering.


Kopi af forældres stambog/tavle, bevis for avlskåring, bevis for præmiering/titler m.v. samt kopi af attester i henhold til avlskrav til racen, skal medsendes, hver gang.


HUSK! At medsende resultatsliste/resultatbog, hvis der ikke er noteret udstillingsresultat i stambogen.


Det vil pr. 1. januar 2009 kun være forbeholdt DHL registrerede opdrættere at tilføje "kennelnavn".


Såfremt man laver MERE end 2 kuld om året SKAL man have registeret kennel-/opdrættermærke i DHL.


Som almindeligt medlem må der ikke forekomme enslydende dele af navnet, der kan henlede hvalpekøbere til at tro, at hvalpen kommer fra en DHL registreret kennel / opdrætter.Ved indsendelse af papire accepters ikke fotos, KUN indscannede dokumenter.


Papirerne sendes enten via mail til stamtavler@dhl-hund.dk eller til adresse:

DHL-Stamtavler

Gitte Stræde Adsersen

Højvangen 13

6950 Ringkøbing

Tlf. 22560213


Betaling for tavlerne skal indsættes på DHL's konto i Danske Bank 1551 5682517 eller mobilepay 72007- HUSK at skrive at det er vedr. stamtavler, og hvem pengene er fra.

Kvitteringen for overførelsen medsendes resten af papirene til stamføring.


Der skal påregnes 3 ugers ekspeditionstid på stamføring af hvalpe fra alle papire er modtaget + forsendelsestid.


Man kan hos de fleste dyrlæger reservere chipnumre, så man kan sende ind til stamføring i god tid..


Ved for sen "modtagelse" det vil sige fremsendelse efter hvalpene er 9 uger, tillægges der et gebyr på 500,- pr. hvalp, + 500 i bøde pr. kuld, som skal være indbetalt samtidig med betaling af stamtavler, når betaling er modtaget returneres tavlerne til opdrætter.


STAMBOGSFØRING AF HVALPE KAN KUN SKE SÅFREMT DU ER MEDLEM AF DHL, OG ALLE AVLSREGLER ER OVERHOLDT.

Ved tvivls spørgsmål bedes I kontakte kontoret pr. mail info@dhl-hund.dk