OBS! Nye retningslinier for stambogsføring af importhunde & Danskopdrættede hundeHunde eller afkom efter hunde der ikke er importeret i overensstemmelse med Fødevarestyrelsensregner for import kan ikke registreres i DHL.

såfremt en af hundende er er importeret, skal der foreligge dokumentation i form af export stamtavle, pas, sundhedsbog og tidspunkt for indførsel til Danmark før DHL kan udstede stambog


Dansk opdrættede hunde hunde med udenlandske stamtavler samt deres afkom kan ikke stamføres i DHL.


Udenlandske hunde med Danske chipnumre kan ikke avlskåres i DHL samt benyttes til avl                   Dette er gældende for hvalpe/hunde registreret efter d. 20.09.2018


reglerne for import af udenlandske hunde kan du finde på fødevarestyrelsens hjemmeside : 


https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx