BIS REGLER

2

Hvem kan deltage:
Alle hunde der på dagen har modtaget 1. præmie med certifikat i bedømmelsen i deres respektive klasser kan deltage.
På dobbelt udstillinger er det kun muligt at deltage såfremt du har modtaget dit certifikat i første bedømmelsen, altså i den bedømmelse hvor der er chance for at skulle ind og bedømmes sammen med andre hunde i samme race og klasse.


Bånd:
I første bedømmelsen vil du modtage et bånd med en farve der tilsvare den klasse hunden har været stillet op i.
Når hver af de forskellige Bedste og BIS konkurrencer skal til at begynde, vil farverne på de bånd hundene der skal i ringen har modtaget, blive råbt op.
Eks. Alle dem der i dag har modtaget rødt-hvidt-rødt bånd.


Nr. skilte:
Ved tilmeldingen / Indskrivningen fik du udleveret et nummerskilt, skiltet har hundens udstillings- / katalognummer påført.
Skiltet skal fæstnes synligt på venstre side af dig, enten på brystkasse eller overarm, sådan at dommerne tydeligt kan se nummeret.


Hvad kigger dommerne efter:
BIS konkurrencen er som sådan ikke en skønhedskonkurrence, vi har allerede i bedømmelsen fastslået at din hund er en pæn racetypisk hund.
Dommerne i BIS lægger mærke til hvordan din hund præsentere sig i ringen, samt hvor god kontakt der er mellem dig og din hund når i går sammen, og om hunden i det hele taget går pænt ved siden af dig.
Eks. Hvis din hund er af en race der skal bære halen hen over ryggen når den går, ser dommerne efter, om den gør dét.


Udstillingsline:
Det er vigtigt at du vælger en line der passer til hunden, linen skal ikke være for kort og heller ikke for lang (max. 75 cm)
Det er tilladt både at bruge udstillingsline og halsbånd med snor.
Det er bedst hvis hunden går med en løs snor, dommeren må ikke få opfattelsen af at hunden bliver ført eller kvalt.
Flexliner og liner med hel-kvæl er ikke tilladt.


Høje Lyde:
Det er ikke tilladt at bære larmende sko i ringen, altså sko der når du går på gulvet giver en høj 'klonk' lyd.
Det er heller ikke tilladt at bruge larmende hjælpemidler f.eks. stok.
Hvis du skal snakke til din hund under konkurrencen skal det ske så lavmælt at de andre hunde ikke bliver forstyrret af det.

I baby og hvalpe BIS ser dommerne lidt mere gennem fingrene med snakken, end i de større klasser.


Drivmidler:
Det er ikke tilladt at benytte sig af nogen som helst form for drivmidler, det være sig godbidder, kamme, børster, klikkere, pivedyr, eller andre genstande der får hunden til at gå pænere.


Luft din hund:
Husk at få luftet din hund inden konkurrencen, hvis hunden besørger eller tisser i ringen er det lig med en direkte diskvalifikation.


Gang:
Det er ikke tilladt at løbe, det gælder alle hunderacer, store som små.
Du må ikke gå helt oppe i hælene på den foran gående, kommer du for tæt på og der ikke er plads til at overhale, må du tilpasse din hastighed indtil det er muligt at komme udenom.
Hvis din hund slet ikke vil gå, eller hvis den gør meget, eller søger ud af ringen, eller ind mod midten, kan du med fordel tage din hund og forlade ringen, på en så rolig og fattet måde som muligt, så de andre hunde ikke bliver chikaneret yderligere.


Overhaling:
Det er tilladt at overhale, hvis du overhaler må du kun overhale èn hund ad gangen, overhaling skal ske venstre om og på en måde så der altid er en fører mellem de to hunde.
Hvis en hund er søgt lidt ind mod midten og er stoppet op, er det selvfølgelig tilladt at passere den i det spor du går i.


Fokus:
Hold fokus inde i ringen, og lad være med at gå og snakke med tilskuerne.


Anvisninger:
Du skal i øvrigt altid rette dig efter dommernes anvisninger, hvis dommerne ser noget din hund gør, der efter deres mening betyder, at den ikke længere er i betragtning til pladserne i Best In Show, beder de dig måske om at forlade ringen.
Eks. Tak for i dag til hund nr. 88.
Her gælder det igen om at komme ud af ringen på en så rolig måde at du ikke forstyrre de andre hunde.
Spørgsmål om hvorfor din hund ikke gik godt nok mv. kan sagtens vente til efter konkurrencen.
Vredesudbrud og lignede er selvsagt ikke velansete, men du er altid velkommen til at klage til kontoret over udfaldet af BIS konkurrencen.


Tilskuer:
Som tilskuer er det vigtig at du holder afstand til ringen (ca. en god meter) det gør at hundene i ringen kan koncentrere sig bedre.
Og det er yderst vigtigt at du holder andre hunde der ikke deltager i konkurrencen væk fra ringen.
Det er ikke tilladt at komme med tilråb eller klappe højt, eller lave andre larmende lyde der gør at hundene mister fokus på det de er i gang med.
Det er heller tilladt at pakke dine hundebure og andre pakkenelliker sammen, der er ingen grund til at skabe unødig støj i hallen under konkurrencerne, da det forstyrre deltagerene og deres hunde.


Konkurrencen udgår:
Hvis der kun er én deltager i en af konkurrencerne udgår den helt, således at der altid er konkurrence om at blive 'bedste' i en klasse.


Copyright Danske Hundeejeres Landsforening 2018


_______________________________________________________________________________________________________

Den. 04.06.2020


VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT !!!!!!!!!!


Der udsendes nu kontingent opkrævninger og det er så vigtig at i får indbetalt inden d. 31/7, da i ellers mister jeres anciennitet og dermed jeres stemmeret til generalforsamlingen samt jeres medlemsfordele på udstillingerne.


Der er 2 slags kontingenter :


Kennel/opdrætter.                          550 kr.

Husstand.                                       350 kr.


Husk at skrive jeres medlemsnummer ved alle henvendelser og især på jeres indbetalinger og skriv hvad der betales '

for, det letter processen for alle.


Bestyrelsen


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________


OBS! Nye retningslinier for stambogsføring af importhunde & Danskopdrættede hundeHunde eller afkom efter hunde der ikke er importeret i overensstemmelse med Fødevarestyrelsensregner for import kan ikke registreres i DHL.

såfremt en af hundende er er importeret, skal der foreligge dokumentation i form af export stamtavle, pas, sundhedsbog og tidspunkt for indførsel til Danmark før DHL kan udstede stambog


Dansk opdrættede hunde hunde med udenlandske stamtavler samt deres afkom kan ikke stamføres i DHL.


Udenlandske hunde med Danske chipnumre kan ikke avlskåres i DHL samt benyttes til avl                   Dette er gældende for hvalpe/hunde registreret efter d. 20.09.2018


reglerne for import af udenlandske hunde kan du finde på fødevarestyrelsens hjemmeside : 


https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx