Persondataforordningen (GDPR)

 

Persondataforordningen (GDPR) er en EU-forordning, der i Maj 2018 trådte i kraft som lov. GDPR erstatter den nuværende nationale lovgivning på området (f.eks Lov om behandling af personoplysniger (Persondataloven) i Danmark).

 

GDPR er et omfattende regelsæt, som skal beskytte den enkelte persons data og rettigheder over data.

 

Hos DHL er vi igang med at implementering af GDPR. Vi er ved at opdatere vores interne politikker, procedurer, retningslinjer og IT-systemer for behandling og opbevaring af persondata, og vi har nu også opdateret vores betingelser for at give dig, som udstiller maksimal gennemsigtighed og ret over dine egne data.

 

Hvilke data gemmer DHL?

- Udstillers navn

- Udstillers adresse

- Udstillers telefonnummer

- Udstillers e-mail adresse

- Samt hundens data (navn, stambogsnr. m.m. - ikke omfattet af GDPR)

 

 

Hvornår beder DHL om samtykke til at gemme data?

- Hver gang en udstiller tilmelder sig til en udstilling (national eller international), skal udstiller tage stilling til eventuelt samtykke

- Ved indmeldelse i DHL skal der gives samtykke

- Udstiller kan selv via formular give samtykke

- Udstiller kan til enhver til bede om at få fjernet alle data

 

Hvad bruges data til?

- Til registering af medlemsskab i DHL

- Til udsendelse af nyhedsbrev fra DHL

- Til kontrol af udstillingstilmeldinger

- Til registrering og offentliggørelse af Championater

- Til registrering og offentliggørelse af Præmieringer

- Til Kennelregistreringer (og offentliggørelse)

- Til regisrering af avlskåringer

- Til Stambogsregistrering

JA - jeg giver samtykke til DHL
NEJ - jeg ønsker IKKE at give samtykke til DHL
Jeg ønsker at få fjernet alle mine persondata hos DHL