DANSKE HUNDEEJERES LANDSFORENING

DHL´S Post Adr.

Krusbjervej 7b

6870 Ølgod

TlF: 32 21 75 79

Telefon tid hver onsdag mellen 18 og 20

Respektér venligst bestyrelsens telefontid!

Formand: kons.

Glennie Andersen

 

 

Kasserer:

Anita Hansen

Email: kasserer@dhl-hund.dk

Træffes på 41317857

Næstformand: Louise R. Hvestendahl

 

Træffes på mail

dhl-hund@live.dk

Bestyrelsesmedlem: Henriette Jensen

 

 

 

Træffes på mail

Dhl-hund@live.dk

 

 

Suppleant: Gitte Stræde

Championater kan sendes til:

DHL

Krusbjergvej 7 B

6870 Ølgod

 

Stamføring og Stambøger kan enten sendes via

mail til stamtavler@dhl-hund.dk eller til adresse:

DHL

Krusbjergvej 7 B

6870 Ølgod

Kontakt Vedr. Spørgsmål til tilmelding til udstilling : Træffes på 25534823

Kontakt Vedr. Championat spørgsmål: Træffes på 25534823 el. mail: Tilmelding@dhl-hund.dk

Kontakt Vedr. Bladet : DHL NYT : bladnyt@dhl-hund.dk

Kontakt Vedr. Sponsorater : sponsor@dhl-hund.dk

Kontakt hjemmeside administrator : Webmaster@dhl-hund.dk

________________________________________________________________________________________

Kontoret har vinterferie i perioden 9. december 2018 til og med 7. januar 2019 begge dage incl.