DANSKE HUNDEEJERES LANDSFORENING

DHL´S Post Adr.

SØLLINGDALVEJ 62

7250 HEJNSVIG


Telefon tid hver onsdag mellen 18 og 20

Respektér venligst bestyrelsens telefontid!

Email: Dhl-hund@live.dk

Træffes på 28119281

Formand: kons.

Henriette JensenKasserer:

Anita Hansen

Email: kasserer@dhl-hund.dk

Træffes på 41317857

Næstformand:                             

Gitte Stræde


Træffes på mail

dhl-hund@live.dk

Bestyrelsesmedlem:
Træffes på mail

Dhl-hund@live.dkSuppleant:

Championater kan sendes til:

DHLStamføring og Stambøger kan enten sendes via 

mail til stamtavler@dhl-hund.dk eller til adresse:

DHL

SØLLINGDALVEJ 62

7250 HEJNSVIG

Kontakt Vedr. Spørgsmål til tilmelding til udstilling : Træffes på 41317857

Kontakt Vedr. Championat spørgsmål: Træffes på 41317857 el. mail: Tilmelding@dhl-hund.dk

Kontakt Vedr. Bladet : DHL NYT : bladnyt@dhl-hund.dk

Kontakt Vedr. Sponsorater : sponsor@dhl-hund.dk

Kontakt hjemmeside administrator : Webmaster@dhl-hund.dk

________________________________________________________________________________________

Kontoret har vinterferie i perioden 9. december 2018 til og med 7. januar 2019 begge dage incl.