Velkommen til

DANSKE HUNDEEJERES LANDSFORENING

Info til medlemmer
OBS!!!


Vi har på baggrund af Covid19 valgt at aflyse vores udstilling den 21.03.2020.

Vi holder jer løbende orienteret omkring, afholdelse af de

kommende udstillinger.

01.09.2018


Persondataforordningen (GDPR) i DHL - læs mere om det og giv samtykke her

01.09.2018


DHL og DRC/DHSK har d.d. indgået aftale om, at udstillere kan opnå rabat på den kommende internationale udstilling.

 

Kravet for at få rabat er tilmelding til dobbeltudstillinger både lørdag 15. September 2018 og søndag 16. September 2018 i både DHL og DRC/DHSK.

 

Prisen for en dobbeltudstilling vil være 300 kr. pr. hund / pr. dag / pr. klub.

 

Tilmelding med rabat sker på tilmeldingsformularen - klik her.

 

Du behøver kun at tilmelde dig i den ene klub - klubberne sørger internt for at du automatisk bliver tilmeldt i den anden klub.

Vedr. DNA                                                                                                                                                     12.06.2018


Vi har i bestyrelsen diskuteret hvordan vi skal stille os i forbindelse med de af DRU ekskluderede kenneler i forhold til avl.

 

Da vi ikke mener at det skal være muligt at flytte opdræt fra disse kenneler til DHL, og der i øvrigt er så stor usikkerhed på om stamtavlerne på hunde opdrættet i de tre kenneler er korrekte, har vi i bestyrelsen vedtaget at vi ligger os op af DDH's indførte regler, og vil bede om DNA test på hunde fra de tre kenneler hvis nogen skulle have lyst til at benytte dem i avl.

Vi mener det er den eneste måde at komme det her til livs på.


Det vil sige at der på hunde opdrættet i Kennel Amazing, Kennel Be my Dream & Kennel Awesom Bull`s i tidsrummet 06.11.2014 til 08.03.2018 skal der foretages DNA test, hvis de skal indgå i avlen, DNA testen skal foretages inden parring.

Det vil ikke være muligt at avle på hunde opdrættet i de tre kenneler fra den 09.03.2018 og frem.


Bestyrelsen i DHL.

                                Hjemmeavlskåringer

Fremadrettet vil hjemmeavlskåringer kun ske ved meget gyldig begrundelse, dette skal bestyrelsen ansøges om, og gerne i god tid.

Da vi desværre ikke har ret mange dommere tilknyttet længere.

Til information                                                                                                                                  04.05.2018


DHL har i dag valgt at tilslutte sig DRU's og DDH's beslutning, således at vi i DHL heller ikke ønsker et samarbejde med de kenneler der er og bliver ekskluderet i DRU.


Dette gælder også de mennesker som har haft et tæt samarbejde med disse kenneler, ligeledes de vil være uønsket i DHL både som udstillere, avlere og medlemmer.


Persondataloven forbyder os at nævne navne på de omhandlende personer.


For dem der ikke kender noget til sagen, drejer det sig blandt andet om uprofessionel håndtering af stamføring.

                                      Avlsberretigelse fra DKK

Hvis man i fremtiden skal bruge DKK hunde skal de have modtaget Very Good eller Excellent

fra Åben klasse og opefter.

Ved direkte avlskåringer skal racer der ifølge standarden er under 45 cm. være fyldt 12 mdr.

Racer der ifølge standarden er over 45 cm. skal være fyldt 15 mdr.


                                        Avlskåring

Det vil ikke længere være muligt at tilmelde sig klassen avlskåring på udstillingsdagen.

Det er derfor nødvendigt at forhåndstilmelde sig senest 7 dage før, via hjemmesiden.