Velkommen til

DANSKE HUNDEEJERES LANDSFORENING

Info til medlemmer

OBS!!

DHL har valgt i henhold til vores sammenarbejde at lægge os op af DDH´s Regler vedr. Udlanske hunde.
Nye retningslinier for Stambogsføring med importhunde eller Dansk opdrættede udenlandsk registreret hunde i DHL.
Hunde der ikke er importeret i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens regler for import kan ikke registreres i DHL.
Afkom efter hunde der ikke er importeret ift. Fødevarestyrelsens regler kan derfor heller ikke Stambogsføres.


Såfremt en af hundene er importeret skal der forelægges dokumentation i form af export stamtavle, pas, sundhedsbog og tidspunkt for indførsel til Danmark før DHL kan udstede stambog.
Dansk opdrættede hunde med udenlandske stamtavler samt deres afkom kan ikke Stambogsføres i DHL.
Dette er gældende for hvalpe registreret efter d. 20/9-2018
Dokumentation for ejerskab på parringstidspunktet skal forelægges såfremt DHL finder det nødvendigt.

Kære Medlemmer


Vores medlems blad er desværre meget forsinket, idet vi havde fået tilbudt ny person til at lave bladet, dette er desværre ikke sket, da bestyrrelsen har haft meget travlt med dhl arbejde samt alvorlig sygdom i privaten. Vi vil sørge for at bladet begynder at udkomme til tiden i 2019.10-09-2018
Til DRU´s Bestyrelse. Fyn 10/9 2018

DHL & DDH har i fælleskab besluttet at ophæve samarbejdet med DRU.


DHL / DDH / DRU havde et samarbejdsmøde 24 / 6 2018 hvor vi lavede flere aftaler som ikke på nogen måde er blevet overholdt.

1.DRU laver stadig stambøger på hunde uden at tage notits af at der er indsendt div. Dokumentation på at tæven ikke er ren. Efterfølgende vælger DRU at kræve DNA fra tæve ejer. (Pom/Chi)


2.xxxxxxxxxxx lækker oplysninger til ekskluderet medlem hvilket er et brud på tavshedspligten.

Dette er I blevet gjort opmærksom på men gør intet.


3.Ekskluderet medlem bliver inviteret til jeres udstilling af 2 bestyrelsesmedlemmer uden de andre bestyrelsesmedlemmers viden.


4.DRU benægter at have taget kontakt til Allianz / NHL vedr. medlemskab (svar på fb og vores fælles møde) Dette er en direkte løgn da DHL er blevet kontaktet af NHL om at xxxxxxxxx skal dømme deroppe 24/11 2018 og har indsendt anmodning om medlemskab.


5.xxxxxxxxx svarer ikke på vores spørgsmål vedr. en kennel i DRU der afholder en udstilling på egen adresse for ny klub oprettet af ekskluderet xxxxxxxx. Men vi har fået svar fra vedkommende kennel, nemlig at DRU har sagt ok til det og at det bare skulle overstås og ikke måtte ske mere.


6.Desuden har jeres dommer xx dømt på denne udstilling, hvilket på ingen måde gavner vores samarbejde.

Vi har også udtrykt vores bekymring for denne dommer samt xxxxxxxxxx som er glade for DDA som er en klub som vi ikke anerkender.


7.I vælger at lade et medlem stille op til bestyrelsen som er et medlem der efter aftale var på bekymringslisten da hun var med til at lave ballade sammen med xx.


8.DRU har fået en ny kennel som xxxx xxxx anbefaler at lave stambøger på sit sidste kuld i DHL da de ikke overholder DRU`s ”strikse” regler og xxxx xxxxxxx vil efterfølgende oprette kennelen på ny.


9.Desuden har vi bedt om at der kom dato på DRU´s stambøger og det skulle I have bedt om (har et bestyrelsesmedlem udtalt) MEN det har jeres webbie ikke hørt noget om, men han har til gængæld fået af vide at DRU intet kender til DDH udover at de var en klub.

Det er en skuffende udmeldelse at få da vi alle ved at DRU selv har bedt DDH om at kontakte xxxxxx for at lave et stambogsprogram som kunne komplimentere hinanden så vi fremadrettet kunne hjælpe DRU i at rette op på fejl i bøger og andet.10.Hunde fra ekskluderede medlemmer / kenneler bliver stadig ejerskiftet og accepteret.Disse ting udgør en så stor risiko for DHL / DDH´s fremtid da DHL/DDH ikke er sat på listen over uønskede klubber i DKK og det vil vi simpelthen ikke være en del af.

Det er utroligt skuffende at dele af DRU´s bestyrelse kører sololøb og ikke lader hele bestyrelsen træde i karakter og vise hvad de kan.


Desværre ser vi den kedelige tendens at DRU igen kører efter enkelte hoveder og ikke en fælles front.


Dokumentation haves, udover det I allerede har fået screenshot af fra DRU/DHL/DDH´s fb gruppe.


DHL / DDH anerkender herefter ikke bøger som er udstedt fra dags dato lavet i DRU og ej heller Certifikater samt Championtitler, da I bruger nogle dommere som vi ikke kan anerkende, enten pga. deres illoyalitet eller udstedelse af deres dommerkort.


pbv. DHL / DDH
01.09.2018


Persondataforordningen (GDPR) i DHL - læs mere om det og giv samtykke her

01.09.2018


DHL og DRC/DHSK har d.d. indgået aftale om, at udstillere kan opnå rabat på den kommende internationale udstilling.

 

Kravet for at få rabat er tilmelding til dobbeltudstillinger både lørdag 15. September 2018 og søndag 16. September 2018 i både DHL og DRC/DHSK.

 

Prisen for en dobbeltudstilling vil være 300 kr. pr. hund / pr. dag / pr. klub.

 

Tilmelding med rabat sker på tilmeldingsformularen - klik her.

 

Du behøver kun at tilmelde dig i den ene klub - klubberne sørger internt for at du automatisk bliver tilmeldt i den anden klub.

Vedr. DNA                                                                                                                                                     12.06.2018


Vi har i bestyrelsen diskuteret hvordan vi skal stille os i forbindelse med de af DRU ekskluderede kenneler i forhold til avl.

 

Da vi ikke mener at det skal være muligt at flytte opdræt fra disse kenneler til DHL, og der i øvrigt er så stor usikkerhed på om stamtavlerne på hunde opdrættet i de tre kenneler er korrekte, har vi i bestyrelsen vedtaget at vi ligger os op af DDH's indførte regler, og vil bede om DNA test på hunde fra de tre kenneler hvis nogen skulle have lyst til at benytte dem i avl.

Vi mener det er den eneste måde at komme det her til livs på.


Det vil sige at der på hunde opdrættet i Kennel Amazing, Kennel Be my Dream & Kennel Awesom Bull`s i tidsrummet 06.11.2014 til 08.03.2018 skal der foretages DNA test, hvis de skal indgå i avlen, DNA testen skal foretages inden parring.

Det vil ikke være muligt at avle på hunde opdrættet i de tre kenneler fra den 09.03.2018 og frem.


Bestyrelsen i DHL.

                                Hjemmeavlskåringer

Fremadrettet vil hjemmeavlskåringer kun ske ved meget gyldig begrundelse, dette skal bestyrelsen ansøges om, og gerne i god tid.

Da vi desværre ikke har ret mange dommere tilknyttet længere.

Til information                                                                                                                                  04.05.2018


DHL har i dag valgt at tilslutte sig DRU's og DDH's beslutning, således at vi i DHL heller ikke ønsker et samarbejde med de kenneler der er og bliver ekskluderet i DRU.


Dette gælder også de mennesker som har haft et tæt samarbejde med disse kenneler, ligeledes de vil være uønsket i DHL både som udstillere, avlere og medlemmer.


Persondataloven forbyder os at nævne navne på de omhandlende personer.


For dem der ikke kender noget til sagen, drejer det sig blandt andet om uprofessionel håndtering af stamføring.

                                      Avlsberretigelse fra DKK

Hvis man i fremtiden skal bruge DKK hunde skal de have modtaget Very Good eller Excellent

fra Åben klasse og opefter.

Ved direkte avlskåringer skal racer der ifølge standarden er under 45 cm. være fyldt 12 mdr.

Racer der ifølge standarden er over 45 cm. skal være fyldt 15 mdr.


                                        Avlskåring

Det vil ikke længere være muligt at tilmelde sig klassen avlskåring på udstillingsdagen.

Det er derfor nødvendigt at forhåndstilmelde sig senest 7 dage før, via hjemmesiden.