DANSKE HUNDEEJERES LANDSFORENING

Nyt fra bestyrelsen

Vedr. DNA 12.06.2018

 

Vi har i bestyrelsen diskuteret hvordan vi skal stille os i forbindelse med de af DRU ekskluderede kenneler i forhold til avl.

Da vi ikke mener at det skal være muligt at flytte opdræt fra disse kenneler til DHL, og der i øvrigt er så stor usikkerhed på om stamtavlerne på hunde opdrættet i de tre kenneler er korrekte, har vi i bestyrelsen vedtaget at vi ligger os op af DDH's indførte regler, og vil bede om DNA test på hunde fra de tre kenneler hvis nogen skulle have lyst til at benytte dem i avl.

Vi mener det er den eneste måde at komme det her til livs på.

 

Det vil sige at der på hunde opdrættet i Kennel Amazing, Kennel Be my Dream & Kennel Awesom Bull`s i tidsrummet 06.11.2014 til 08.03.2018 skal der foretages DNA test, hvis de skal indgå i avlen, DNA testen skal foretages inden parring.

Det vil ikke være muligt at avle på hunde opdrættet i de tre kenneler fra den 09.03.2018 og frem.

 

Bestyrelsen i DHL.

Til information. 04.05.2018

 

DHL har i dag valgt at tilslutte sig DRU's og DDH's beslutning, således at vi i DHL heller ikke ønsker et samarbejde med de kenneler der er og bliver ekskluderet i DRU.

 

Dette gælder også de mennesker som har haft et tæt samarbejde med disse kenneler, ligeledes de vil være uønsket i DHL både som udstillere, avlere og medlemmer.

 

Persondataloven forbyder os at nævne navne på de omhandlende personer.

 

For dem der ikke kender noget til sagen, drejer det sig blandt andet om uprofessionel håndtering af stamføring.

Hjemmeavlskåringer

Fremadrettet vil hjemmeavlskåringer kun ske ved meget gyldig begrundelse, dette skal bestyrelsen ansøges om, og gerne i god tid.

Da vi desværre ikke har ret mange dommere tilknyttet længere.

Avlsberretigelse fra DKK

Hvis man i fremtiden skal bruge DKK hunde skal de have modtaget Very Good eller Excellent

fra Åben klasse og opefter.

Ved direkte avlskåringer skal racer der ifølge standarden er under 45 cm. være fyldt 12 mdr.

Racer der ifølge standarden er over 45 cm. skal være fyldt 15 mdr.

 

Avlskåring

Det vil ikke længere være muligt at tilmelde sig klassen avlskåring på udstillingsdagen.

Det er derfor nødvendigt at forhåndstilmelde sig senest 7 dage før, via hjemmesiden.