DANSKE HUNDEEJERES LANDSFORENING

Nyt fra bestyrelsen

Hjemmeavlskåringer

Fremadrettet vil hjemmeavlskåringer kun ske ved meget gyldig begrundelse, dette skal bestyrelsen ansøges om, og gerne i god tid.

Da vi desværre ikke har ret mange dommere tilknyttet længere.

Avlsberretigelse fra DKK

Hvis man i fremtiden skal bruge DKK hunde skal de have modtaget Very Good eller Excellent

fra Åben klasse og opefter.

Ved direkte avlskåringer skal racer der ifølge standarden er under 45 cm. være fyldt 12 mdr.

Racer der ifølge standarden er over 45 cm. skal være fyldt 15 mdr.