DANSKE HUNDEEJERES LANDSFORENING

Priser for Medlemskontingent i DHL:

 

DHL's bankforbindelse: Danske Bank - Reg. Nr. 1551 Konto. Nr. 5682517

MobilePay: 72007

 

Husk at skrive hvem pengene er fra og hvad de er for, når du overføre.

CVR nr.: 18476681- mail til DHL: dhl-hund@live.dk

Medlemskontingent for foreningsåret 01.08.- 31.07.

 

Kontingent pr. husstand (max. 2 navngivne personer). Modtager DHL NYT. pr 01-08-2018 til 31-07-2019

350.00

Kontingent pr. husstand (max. 2 navngivne personer). Modtager DHL NYT. pr 01.01.2018 til 31-07-2019

200.00

Udstillings medlem opnår rabatter. gældene 1 år du skal selv tilmelde hvert år.

225.00

Nye medlemmer indmeldt og betalt af opdrætter Modtager DHL NYT.

200.00

DHL udgiver medlemsbladet DHL NYT. Bladet udkommer 6 gange årligt på årets lige måneder.